Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Úvod  /  Poradna  /  Vše o předplacených kartách

Vše o předplacených kartách

Kde dostanu předplacenou kartu?

Předplacenou kartu Happysnack obdržíte zdarma u pověřené osoby ve škole. Na začátku každého školního roku jsou rozdávány všem dětem ve škole. Karta má v době předání nulovou hodnotu a platí pro příslušný školní rok s přesahem tří měsíců v následucícím školním roce - tedy vždy do konce listopadu následujícícho škoního roku.

Kde najdu variabilní symbol karty?

Variabilní symbol karty je celé číslo karty, které najdete na kartě na zadní straně nad čárovým kódem.

Variabilní symbol je velmi nutný údaj - doporučujeme si ho poznačit na Vámi oblíbené místo. Pomůže Vám to při dobíjení karty nebo při dohledání ztracených plateb či při samotné ztrátě karty.

Pokud nemůžete najít ani kartu, ani variabilní symbol a karta byla alespoň jednou dobita, podívejte se na výpis z Vašeho účtu / mobilu. Určitě ho najdete jako zde uvedený variabilní symbol při dobíjení.

Je třeba kartu aktivovat? Je zde aktivační poplatek?

Ano, každá kartička pro výběr placených výrobků musí být "aktivována". Toto se provádí prvním nabitím karty jakýmkoli finančním obnosem. Aktivace slouží pro synchronizaci nároků na placené výrobky z důvodu přechodu na nový software. V praxi to znamená, že u prvního nabití karty dojde k její automatické aktivaci a synchronizaci příslušných nároků. Tento krok je zpoplatněn administrativním poplatkem ve výši 10 Kč, který bude stržen z výše dobitého kreditu. Po přihlášení ke svému účtu se tato aktivace zobrazuje jako Změna kreditu karty (aktivační poplatek).

Pro výběr bezplatných výrobků, tedy produktů v projektu Ovoce a zelenina do škol a neochucených produktů projektu Mléko do škol, nneí třeba kartu dobíjet, a tedy aktivační poplatek se nehradí.

Jaká je platnost předplacené karty?

Od tohoto školního rokku se plastové karty vydávají pouze pro příslušný školní rok. Platí vždy od 1.9. do 30.11. následujícího školního roku. Letos vydané plastové karty platí od 1.9.2018 do 30.11.2019. Staré plastové karty vydané do 30.6.2018 mají platnost do 30.11.2018.

Jaké výrobky mohu na kartu kupovat?

Na kartu lze vybrat jakékoli výrobky z automatu. Pro výběr bezplatných produktů není třeba kartu nabíjet, pro výběr ostatních výrobků je třeba ji nabít libovolným finančním obnosem.

Žáci škol, které jsou s námi zapojeny do školního projektu Mléko do škol, mohou nakupovat ochucená mléka za dotovanou cenu. Žáci škol, které s námi nejsou zapojeny do tohoto projektu, nakupují za plnou cenu.

Pracovníci školy si mohou vybírat všechny výrobky vyjma dotovaných produktů v projektu Ovoce a zelenina do škol a bezplatných produktů v projektu Mléko do škol. Ochucené mléčné dotované výrobky lze odebírat, ale za cenu nedotovanou.

Jak dobít kredit?

Nabízíme čtyři způsoby bezhotovostního dobíjení – převodem na účet, poštovní složenkou A, SMS Premium a platební kartou na internetu. Blíže o způsobu nabíjení najdete v sekci Školní automat / Jak dobít kredit. Pozor! Některé způsoby dobíjení jsou zatíženy poplatky třetím stranám - doporučujeme si vždy pečlivě pročíst všechny podmínky plateb. Nejvýhodnější je dobíjení platební kartou na internetu (zcela bez poplatku) nebo pak převodem z účtu, kdy většina bank poskytuje tuto službu také zdarma.

Co dělat při ztrátě karty?

Doporučujeme kartu zablokovat - buď po přihlášení ke svému kartovému účtu nebo prostřednictvím pověřených pracovníků ve školách. Případný kredit je možné převést na kartu novou. Stačí napsat žádost na info@happysnack.cz s uvedením čísla staré i nové karty a názvem školy, které dítě navstěvuje. U nových anonymních karet je nezbytné prokázat, že karta patří stejnému majiteli - například sdělením čísla účtu, ze kterého byla karta dobita, apod.

Převod zůstatkového kreditu na jakoukoli plastovou kartu je zdarma. Každá plastová karta je však zatížena aktivačním poplatkem ve výši 10 Kč, který se stáhne z výše kreditu po prvním dobití nebo převodu kreditu, záleží, co nastane dříve.

Mohu sám kartu zablokovat?

Ano, po přihlášení ke svému kartovému účtu (Vstup pro rodiče) si můžete kartu sami zablokovat. Její případná opětovná aktivace je možná pouze u pověřené osoby na škole nebo na základě žádosti, zaslané na info@happysnack.cz.

Co dělat při ztrátě hesla?

Pokud jste při prvním přihlášení zadali Váš email, stačí ho automaticky vygenerovat a nové heslo bude zasláno na Váš email. Pokud jste email neuvedli, je třeba napsat na info@happysnack.cz a bude Vám zasláno heslo nové. Zaslání hesla prostřednictvím emailu může trvat až tři pracovní dny. Doporučujeme při prvním přihlášení vyplanit email, dostanete se tak rychleji ke svému novému heslu v případě jeho ztráty.

Co dělat, nedaří -li se mi přihlásit ke kartovému účtu?

Zkontrolujte, zda uvádíte jako login celé číslo karty, které je vytištěné nad čárovým kódem.
Zkontrolujte, zda uvádíte správné heslo, eventuálně si vygenerujte nové (viz předchozí dotaz).
Heslo, které je na kreditce vytištěné, slouží pouze pro první přihlášení, pak je neplatné.

Mohu převést kredit na kartu sourozence?

Ano, převod je možný, stačí napsat žádost o převod na info@happysnack.cz. Uveďte číslo Vaší karty a číslo karty sourozence a název školy.

Jak mám nastavit denní limit na kartě?

Přihlaste se ke svému kartovému účtu do sekce Vstup pro rodiče. V položce Nastavení můžete do kolonky Denní limit vložit částku v korunách, určenou pro jeden den. Dítě si bude moci vybrat výrobky jen do výše Vámi nastaveného limitu. Před stanovením denního limitu si zkontrolujte ceny výrobků v automatu zde.

Co dělat, když mé dítě ukončilo školní docházku?

Nejvýhodnější je dobíjet kredit v takové výši, aby si jej dítě stihlo vybrat do konce školního roku. Pokud i tak na předplacené kartě zůstane finanční obnos, je nutné vyčerpat částku nákupem zboží z automatu.

Co dělat s předplacenou kartou při přechodu dítěte na jinou školu?

Pokud na škole je automatu Happysnack, vyzvedněte si u pověřené osoby předplacenou kartu a zažádejte si o převod na info@happysnack.cz. Uveďte číslo původní i nové předplacené karty a název školy.

Na naší škole je ukončen provoz automatu, co mám dělat?

Doporučujeme si vybrat výrobky z automatu do výše kreditu. Zástupce školy bude včas informován o této situaci, aby žák měl dostatečný časový prostor na odebrání výrobků z automatu.

Mohu předplacenou kartu zalaminovat?

Všechny karty jsou z plastu, které jsou pružnější a odolnější vůči mechanickému poškození. Není je tedy třeba laminovat.

Mohou i pracovníci školy mít předplacenou kartu?

Ano, karta je určena i pro školní pracovníky. Při zadávání karty do systému je třeba nastavit zákaz výdeje dotovaných výrobků. Ochucené výrobky v rámci dotovaného projektu mléko do škol budou vydávány za cenu nedotovanou.

Aktualizace k 17. 8.2018