Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Úvod  /  Poradna  /  Vše o předplacených kartách

Vše o předplacených kartách

Kde dostanu předplacenou kartu?

Předplacenou kartu Happysnack obdržíte zdarma u pověřené osoby ve škole obvykle na počátku školního roku. Karta má v době předání nulovou hodnotua lze na ni vybírat pouze bezplatné výrobky v rámci školního projektu Mléko do škol/ Ovoce a zelenina do škol. Její platnost je omezena na minimální dobu trvání školních projektů - tedy jeden školní rok s přesahem do konce listopadu následujícího školního roku.

Kde najdu variabilní symbol karty?

Variabilní symbol karty je celé číslo karty, které najdete na kartě na zadní straně nad čárovým kódem.

Variabilní symbol je velmi nutný údaj - doporučujeme si ho poznačit na Vámi oblíbené místo. Pomůže Vám to při dobíjení karty nebo při dohledání ztracených plateb či při samotné ztrátě karty.

Pokud nemůžete najít ani kartu, ani variabilní symbol a karta byla alespoň jednou dobita, podívejte se na výpis z Vašeho účtu / mobilu. Určitě ho najdete jako zde uvedený variabilní symbol při dobíjení.

Náš tip! Co je vyfoceno, je zachováno! Vyfoťte si zadní stranu karty mobilem. V případě ztráty snadno tak dohledáte číslo karty ve svém v mobilu nebo v cloudu.

Je třeba kartu aktivovat? Je zde aktivační poplatek?

Ano, každá kartička pro výběr placených výrobků musí být "aktivována". Toto se provádí prvním nabitím karty jakýmkoli finančním obnosem. V praxi to znamená, že u prvního nabití karty dojde k její automatické aktivaci a synchronizaci příslušných nároků. Tento krok je zpoplatněn administrativním poplatkem ve výši 10 Kč, který bude stržen z výše dobitého kreditu. Po přihlášení ke svému účtu se tato aktivace zobrazuje jako Změna kreditu karty (aktivační poplatek).

Pro výběr bezplatných výrobků, tedy produktů v projektu Ovoce a zelenina do škol a neochucených produktů projektu Mléko do škol, není třeba kartu dobíjet. Aktivační poplatek se nehradí.

Jaká je platnost předplacené karty?

Platnost karet je jeden školní rok. Tato doba odpovídá minimální době trvání školních projektů. Abyste mohli využít a dočerpat kredity, lze kartu používat až konce listopadu následujícího školního roku. Po uplynutí příslušného školního roku si, prosím, překontrolujte, zda Vaše škola má uzavřenou smlouvu na dodávku dotovaného mléka, abyste mohli využívat výhody a nakupovat ochucená mléka za sníženou (dotovanou) cenu.


Staré plastové karty vydané do 30.6.2018 měly platnost pouze do 30.11.2018.
Teď jsou tedy zneplatněny a nelze na ně z automatu nic vybírat. Pokud na kartě zůstal nějaký kredit, nezoufejte. Rádi vám vyjdeme vstříc a umožníme převod na nové karty až do konce března 2019. Žádosti o převod se píší na email info@happysnack.cz. Je třeba uvést číslo staré a nové karty. Pro kontrolu je nezbytné, aby obě karty byly alespoň jednou dobity ze stejného čísla účtu / mobilu. Převod hotovosti ze staré karty na kartu novou je zdarma.

Co když jsme nestihli vyčerpat kredit na kartě, které končila platnost koncem listopadu?

Pokud na kartě zůstal nějaký kredit, nezoufejte. Rádi vám vyjdeme vstříc a umožníme převod na nové karty až do konce března 2019. Žádosti o převod se píší na email info@happysnack.cz. Je třeba uvést číslo staré a nové karty. Pro kontrolu je nezbytné, aby obě karty byly alespoň jednou dobity ze stejného čísla účtu / mobilu. Převod hotovosti ze staré karty na kartu novou je zdarma.

Jaké výrobky mohu na kartu kupovat?

Na kartu lze vybrat jakékoli výrobky z automatu. Pro výběr bezplatných produktů není třeba kartu nabíjet, pro výběr ostatních výrobků je třeba ji nabít libovolným finančním obnosem.

Žáci škol, které jsou s námi zapojeny do školního projektu Mléko do škol, mohou nakupovat ochucená mléka za dotovanou cenu. Žáci škol, které s námi nejsou zapojeny do tohoto projektu, nakupují za plnou cenu.

Pracovníci školy si mohou vybírat všechny výrobky vyjma dotovaných produktů v projektu Ovoce a zelenina do škol a bezplatných produktů v projektu Mléko do škol. Ochucené mléčné dotované výrobky lze odebírat, ale za cenu nedotovanou.

Nedaří se mi vybrat výrobky z automatu. Co mám dělat?

Mohla nastat některá z těchto situací:

  • Karta je zablokovaná. Napište na email info@happysnack.cz číslo karty a název školy. Po ověření kartu opětovně aktivujeme.
  • Platnost karty byla ukončena. Do konce března vám rádi vyjdeme vstříc s převodem kreditu na novou kartu (viz otázka výše)
  • Karta není přiřazena k automatu, na kterém jí zkoušíte použít. Pokud je na škole více automatů, je možné, že karta je registrována na jiný automat, než na ten, kde ji chcete použít. Napište váš požadavek na email info@happysnack.cz, rádi pomůžeme s přeregistrací karty na váš oblíbený automat.
  • Na kartě není dostatečný finanční obnos. Kartu je třeba dobít libovolným finančním obnosem - info zde.
  • Na kartě je nastaven nižší denní limit, než je cena zboží. Po přihlášení k vašemu účtu zde můžete změnit výši denního limitu.
  • Na kartě byly omezeny výdeje určitých skupin výrobků. Po přihlášení k vašemu účtu zde můžete změnit omezení pro výdej výrobků.
  • Již je vyčerpán limit na bezplatné výrobky v rámci školních projektů - Ovoce a zelenina do škol / Mléko do škol. Nové limity pro výdej bezplatných produktů budou nastaveny s novým kalendářním měsícem.
Pokud se nejedná ani o jednu situaci výše uvedenou, kontaktujte nás.

Jak dobít kredit?

Nabízíme čtyři způsoby bezhotovostního dobíjení – převodem na účet, poštovní složenkou A, SMS Premium a platební kartou na internetu. Blíže o způsobu nabíjení najdete v sekci Školní automat / Jak dobít kredit.

Pozor! Některé způsoby dobíjení jsou zatíženy poplatky třetím stranám - doporučujeme si vždy pečlivě pročíst všechny podmínky plateb. Nejvýhodnější je dobíjení platební kartou na internetu (zcela bez poplatku) nebo pak převodem z účtu, kdy většina bank poskytuje tuto službu také zdarma.

Co dělat při ztrátě karty?

Doporučujeme kartu co nejříve zablokovat po přihlášení ke svému kartovému účtu. Případný kredit je možné převést na kartu novou. Stačí napsat žádost na info@happysnack.cz s uvedením čísla staré i nové karty a názvem školy, které dítě navstěvuje. U nových anonymních karet je nezbytné prokázat, že karta patří stejnému majiteli - například sdělením čísla účtu, ze kterého byla karta dobita, apod.

Převod zůstatkového kreditu na jakoukoli plastovou kartu je zdarma. Každá plastová karta je však zatížena aktivačním poplatkem ve výši 10 Kč, který se stáhne z výše kreditu po prvním dobití nebo převodu kreditu, záleží, co nastane dříve.

Mohu sám kartu zablokovat?

Ano, po přihlášení ke svému kartovému účtu (Vstup pro rodiče) si můžete kartu sami zablokovat. Její případná opětovná aktivace je možná pouze na základě žádosti, zaslané na info@happysnack.cz.

Co dělat při ztrátě hesla?

Pokud jste při prvním přihlášení zadali Váš email, stačí ho automaticky vygenerovat. Nové heslo bude zasláno na Váš email.
Pokud jste email neuvedli, je třeba napsat číslo karty na info@happysnack.cz a bude Vám zasláno heslo nové. Zaslání hesla prostřednictvím emailu může trvat až tři pracovní dny.

Doporučujeme při prvním přihlášení vyplnit email, dostanete se tak rychleji ke svému novému heslu v případě jeho ztráty.

Co dělat, nedaří-li se mi přihlásit ke kartovému účtu?

Zkontrolujte, zda uvádíte jako login celé číslo karty, které je vytištěné nad čárovým kódem.
Zkontrolujte, zda uvádíte správné heslo, eventuálně si vygenerujte nové (viz předchozí dotaz).
Heslo, které je na kreditce vytištěné, slouží pouze pro první přihlášení, pak je neplatné.

Mohu převést kredit na kartu sourozence?

Ano, převod je možný, stačí napsat žádost o převod na info@happysnack.cz. Uveďte číslo Vaší karty a číslo karty sourozence a název školy. Pro kontrolu je nezbytné, aby obě karty byly alespoň jednou dobity ze stejného čísla účtu / mobilu. Převod hotovosti ze staré karty na kartu novou je zdarma.

Jak mám nastavit denní limit na kartě?

Přihlaste se ke svému kartovému účtu do sekce Vstup pro rodiče. V položce Nastavení můžete do kolonky Denní limit vložit částku v korunách, určenou pro jeden den. Dítě si bude moci vybrat výrobky jen do výše Vámi nastaveného limitu. Před stanovením denního limitu si zkontrolujte ceny výrobků v automatu zde.

Co dělat, když mé dítě ukončilo školní docházku?

Nejvýhodnější je dobíjet kredit v takové výši, aby si jej dítě stihlo vybrat do konce školního roku. Pokud i tak na předplacené kartě zůstane finanční obnos, je nutné vyčerpat částku nákupem zboží z automatu.

Co dělat s předplacenou kartou při přechodu dítěte na jinou školu?

Pokud na škole je automatu Happysnack, vyzvedněte si u pověřené osoby předplacenou kartu a zažádejte si o převod na info@happysnack.cz. Je třeba uvést číslo staré a nové karty. Pro kontrolu je nezbytné, aby obě karty byly alespoň jednou dobity ze stejného čísla účtu / mobilu. Převod hotovosti ze staré karty na kartu novou je zdarma.

Na naší škole je ukončen provoz automatu, co mám dělat?

Doporučujeme si vybrat výrobky z automatu do výše kreditu. Zástupce školy bude včas informován o této situaci, aby žák měl dostatečný časový prostor na odebrání výrobků z automatu.

Mohu předplacenou kartu zalaminovat?

Všechny karty jsou z plastu, které jsou pružnější a odolnější vůči mechanickému poškození. Není je tedy třeba laminovat.

Mohou i pracovníci školy mít předplacenou kartu?

Ano, karta je určena i pro školní pracovníky. Při zadávání karty do systému je třeba nastavit zákaz výdeje dotovaných výrobků, popř. napsat číslo karty na email info@happysnack.cz, na kartě budou zakázány výdeje dotovaných produktů. Ochucené výrobky v rámci dotovaného projektu mléko do škol budou vydávány za cenu nedotovanou.

Aktualizace k 19.2.2019