Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Úvod  /  Poradna  /  Časté otázky a odpovědi

Časté otázky a odpovědi

Vše o předplacených kartách

Kde dostanu předplacenou kartu?

Předplacenou kartu Happysnack obdržíte zdarma u pověřené osoby ve škole obvykle na počátku školního roku. Karta má v době předání nulovou hodnotua lze na ni vybírat pouze bezplatné výrobky v rámci školního projektu Mléko do škol/ Ovoce a zelenina do škol. Její platnost je omezena na minimální dobu trvání školních projektů - tedy jeden školní rok s přesahem do konce listopadu následujícího školního roku.
NOVINKA! Od letošního školního roku je zavedena možnost prodloužení platnosti stávajících karet. Více info zde.

Jak provést převod z karty na kartu?

Budete k tomu potřebovat čísla a hesla staré i nové karty.

 1. Nejprve se přihlaste ke své nové kartě, kam budete kredit převádět, a změňte si změňte aktivační heslo, které je vytištěné na kartě, za své vlastní oblíbené. Doporučujeme vložit i e-mail pro případnou ztrátu hesla.
 2. Poté se přihlaste k účtu staré karty, ze které chcete kredit převádět.
 3. Kartu zablokujte, pokud již není zablokovaná. Blokace karty musí být potvrzená automatem - toto může trvat někdy i 20 - 30 minut, ojediněle i déle. Můžete si to zkontrolovat v Historii operací - pokud blokace není potvrzená, uvidíte tam větu "čeká se na potvrzení automatem". V tomto případě je třeba počkat, než se automat spojí se serverem a naopak.
 4. Jakmile je vše v pořádku, klikněte na odkaz "Převod kreditu". Vyplňte číslo nové karty a její nové heslo. Potvrďte. Kredit se převede.

Kde najdu variabilní symbol karty?

Variabilní symbol karty je celé číslo karty, které najdete na kartě na zadní straně nad čárovým kódem.

Variabilní symbol je velmi nutný údaj - doporučujeme si ho poznačit na Vámi oblíbené místo. Pomůže Vám to při dobíjení karty nebo při dohledání ztracených plateb či při samotné ztrátě karty.

Pokud nemůžete najít ani kartu, ani variabilní symbol a karta byla alespoň jednou dobita, podívejte se na výpis z Vašeho účtu / mobilu. Určitě ho najdete jako zde uvedený variabilní symbol při dobíjení.

Náš tip! Co je vyfoceno, je zachováno! Vyfoťte si zadní stranu karty mobilem. V případě ztráty snadno tak dohledáte číslo karty ve svém v mobilu nebo v cloudu.

Je třeba kartu aktivovat? Je zde aktivační poplatek?

Ano, každá kartička pro výběr placených výrobků musí být "aktivována". Toto se provádí prvním nabitím karty jakýmkoli finančním obnosem. V praxi to znamená, že u prvního nabití karty dojde k její automatické aktivaci a synchronizaci příslušných nároků. Tento krok je zpoplatněn administrativním poplatkem ve výši 10 Kč, který bude stržen z výše dobitého kreditu. Po přihlášení ke svému účtu se tato aktivace zobrazuje jako Změna kreditu karty (aktivační poplatek).

Pro výběr bezplatných výrobků, tedy produktů v projektu Ovoce a zelenina do škol a neochucených produktů projektu Mléko do škol, není třeba kartu dobíjet. Aktivační poplatek se nehradí.

Jaká je platnost předplacené karty?

Platnost karet je jeden školní rok. Tato doba odpovídá minimální době trvání školních projektů. Abyste mohli využít a dočerpat kredity, lze kartu používat až konce listopadu následujícího školního roku. Po uplynutí příslušného školního roku si, prosím, překontrolujte, zda Vaše škola má uzavřenou smlouvu na dodávku dotovaného mléka, abyste mohli využívat výhody a nakupovat ochucená mléka za sníženou (dotovanou) cenu.

NOVINKA! Od letošního školního roku je zavedena možnost prodloužení platnosti stávajících karet. Více info zde.

Dobili jsme kartu po 30.11. Proč se mi platnost karty neprodloužila?

K tomu, abyste projevili zájem o prodloužení karty o další školní rok, je třeba ji dobít kreditem v minimální výši 10 Kč do 30. listopadu. Pokud dobijete později, například v prosinci nebo v lednu, karta se již automaticky neprodlouží a je třeba zažádat o převod kreditu na kartu novou!

Co když jsme nestihli vyčerpat kredit na kartě, které končila platnost koncem listopadu?

Pokud na kartě zůstal nějaký kredit, nezoufejte. Rádi vám vyjdeme vstříc a umožníme převod na nové karty až do konce března 2020. Žádosti o převod se píší na e-mail info@happysnack.cz. Je třeba uvést číslo staré a nové karty. Pro kontrolu je nezbytné, aby obě karty byly alespoň jednou dobity ze stejného čísla účtu / mobilu. Převod hotovosti ze staré karty na kartu novou je zdarma.

Jaké výrobky mohu na kartu kupovat?

Na kartu lze vybrat jakékoli výrobky z automatu. Pro výběr bezplatných produktů není třeba kartu nabíjet, pro výběr ostatních výrobků je třeba ji nabít libovolným finančním obnosem.

Žáci škol, které jsou s námi zapojeny do školního projektu Mléko do škol, mohou nakupovat ochucená mléka za dotovanou cenu. Žáci škol, které s námi nejsou zapojeny do tohoto projektu, nakupují za plnou cenu.

Pracovníci školy si mohou vybírat všechny výrobky vyjma dotovaných produktů v projektu Ovoce a zelenina do škol a bezplatných produktů v projektu Mléko do škol. Ochucené mléčné dotované výrobky lze odebírat, ale za cenu nedotovanou.

Nedaří se mi vybrat výrobky z automatu. Co mám dělat?

Mohla nastat některá z těchto situací:

 • Karta je zablokovaná. Napište na e-mail info@happysnack.cz číslo karty a název školy. Po ověření kartu opětovně aktivujeme.
 • Platnost karty byla ukončena. Do konce prosince vám rádi vyjdeme vstříc s převodem kreditu na novou kartu (viz otázka výše)
 • Karta není přiřazena k automatu, na kterém jí zkoušíte použít. Pokud je na škole více automatů, je možné, že karta je registrována na jiný automat, než na ten, kde ji chcete použít. Napište váš požadavek na e-mail info@happysnack.cz, rádi pomůžeme s přeregistrací karty na váš oblíbený automat.
 • Na kartě není dostatečný finanční obnos. Kartu je třeba dobít libovolným finančním obnosem - info zde.
 • Na kartě je nastaven nižší denní limit, než je cena zboží. Po přihlášení k vašemu účtu zde můžete změnit výši denního limitu.
 • Na kartě byly omezeny výdeje určitých skupin výrobků. Po přihlášení k vašemu účtu zde můžete změnit omezení pro výdej výrobků.
 • Již je vyčerpán limit na bezplatné výrobky v rámci školních projektů - Ovoce a zelenina do škol / Mléko do škol. Nové limity pro výdej bezplatných produktů budou nastaveny s novým kalendářním měsícem.
Pokud se nejedná ani o jednu situaci výše uvedenou, kontaktujte nás.

Jak dobít kredit?

Nabízíme čtyři způsoby bezhotovostního dobíjení – převodem na účet, poštovní složenkou A, SMS Premium a platební kartou na internetu. Blíže o způsobu nabíjení najdete v sekci Školní automat / Jak dobít kredit.

Pozor! Některé způsoby dobíjení jsou zatíženy poplatky třetím stranám - doporučujeme si vždy pečlivě pročíst všechny podmínky plateb. Nejvýhodnější je dobíjení platební kartou na internetu (zcela bez poplatku) nebo pak převodem z účtu, kdy většina bank poskytuje tuto službu také zdarma.

Co dělat při ztrátě karty?

Doporučujeme kartu co nejříve zablokovat po přihlášení ke svému kartovému účtu. Případný kredit je možné převést na kartu novou. Stačí napsat žádost na info@happysnack.cz s uvedením čísla staré i nové karty a názvem školy, které dítě navstěvuje. U nových anonymních karet je nezbytné prokázat, že karta patří stejnému majiteli - například sdělením čísla účtu, ze kterého byla karta dobita, apod.

Převod zůstatkového kreditu na jakoukoli plastovou kartu je zdarma. Každá plastová karta je však zatížena aktivačním poplatkem ve výši 10 Kč, který se stáhne z výše kreditu po prvním dobití nebo převodu kreditu, záleží, co nastane dříve.

Mohu sám kartu zablokovat?

Ano, po přihlášení ke svému kartovému účtu (Vstup pro rodiče) si můžete kartu sami zablokovat. Její případná opětovná aktivace je možná pouze na základě žádosti, zaslané na info@happysnack.cz.

Co dělat při ztrátě hesla?

Pokud jste při prvním přihlášení zadali Váš e-mail, stačí ho automaticky vygenerovat. Nové heslo bude zasláno na Váš e-mail.
Pokud jste e-mail neuvedli, je třeba napsat číslo karty na info@happysnack.cz a bude Vám zasláno heslo nové. Zaslání hesla prostřednictvím e-mailu může trvat až tři pracovní dny.

Doporučujeme při prvním přihlášení vyplnit e-mail, dostanete se tak rychleji ke svému novému heslu v případě jeho ztráty.

Co dělat, nedaří-li se mi přihlásit ke kartovému účtu?

Zkontrolujte, zda uvádíte jako login celé číslo karty, které je vytištěné nad čárovým kódem.
Zkontrolujte, zda uvádíte správné heslo, eventuálně si vygenerujte nové (viz předchozí dotaz).
Heslo, které je na kreditce vytištěné, slouží pouze pro první přihlášení, pak je neplatné.

Mohu převést kredit na kartu sourozence?

Ano, převod je možný, stačí napsat žádost o převod na info@happysnack.cz. Uveďte číslo Vaší karty a číslo karty sourozence a název školy. Pro kontrolu je nezbytné, aby obě karty byly alespoň jednou dobity ze stejného čísla účtu / mobilu. Převod hotovosti ze staré karty na kartu novou je zdarma.

Jak mám nastavit denní limit na kartě?

Přihlaste se ke svému kartovému účtu do sekce Vstup pro rodiče. V položce Nastavení můžete do kolonky Denní limit vložit částku v korunách, určenou pro jeden den. Dítě si bude moci vybrat výrobky jen do výše Vámi nastaveného limitu. Před stanovením denního limitu si zkontrolujte ceny výrobků v automatu zde.

Co dělat, když mé dítě ukončilo školní docházku?

Nejvýhodnější je dobíjet kredit v takové výši, aby si jej dítě stihlo vybrat do konce školního roku. Pokud i tak na předplacené kartě zůstane finanční obnos, je nutné vyčerpat částku nákupem zboží z automatu.

Co dělat s předplacenou kartou při přechodu dítěte na jinou školu?

Pokud na škole je automatu Happysnack, vyzvedněte si u pověřené osoby předplacenou kartu a zažádejte si o převod na info@happysnack.cz. Je třeba uvést číslo staré a nové karty. Pro kontrolu je nezbytné, aby obě karty byly alespoň jednou dobity ze stejného čísla účtu / mobilu. Převod hotovosti ze staré karty na kartu novou je zdarma.

Na naší škole je ukončen provoz automatu, co mám dělat?

Doporučujeme si vybrat výrobky z automatu do výše kreditu. Zástupce školy bude včas informován o této situaci, aby žák měl dostatečný časový prostor na odebrání výrobků z automatu.

Mohu předplacenou kartu zalaminovat?

Všechny karty jsou z plastu, které jsou pružnější a odolnější vůči mechanickému poškození. Není je tedy třeba laminovat.

Mohou i pracovníci školy mít předplacenou kartu?

Ano, karta je určena i pro školní pracovníky. Při zadávání karty do systému je třeba nastavit zákaz výdeje dotovaných výrobků, popř. napsat číslo karty na e-mail info@happysnack.cz, na kartě budou zakázány výdeje dotovaných produktů. Ochucené výrobky v rámci dotovaného projektu mléko do škol budou vydávány za cenu nedotovanou.

Mléko do škol

Proč potřebují mléko zejména děti?

Mléko a mléčné výrobky hrají důležitou roli ve výživě dětského organismu, především jako zdroj vápníku. Vápník zajišťuje zdravý vývoj kostí a skeletu. Tvorba kostní hmoty probíhá zejména během dětství a dospívání. Proto je velmi důležité, aby byl vápník podáván v dostatečném množství zejména dětem. Doporučená dávka vápníku činí podle věku dítěte 800 – 1 200 mg/den.

Kolik stojí dotované výrobky?

Ve školním projektu Mléko do škol jsou neochucená mléka a neochucené mléčné výrobky (sýry, jogurty, apod.) dodávány všem přihlášeným žákům zcela zdarma. Ochucené mléčné produkty najdete ve školním automatu za dotovanou cenu s doplatkem žáka. Více o cenách výrobků najdete v sekci Nabídka v automatu.

Jaký je nárok dítěte na dotované mléčné produkty?

Neochucené mléčné produkty jsou všem přihlášeným žákům dodávány zdarma. Dle platného nařízení má být upřednostňováno neochucené mléko, které dodáváme minimálně dvakrát měsíčně. Jako doplňkový sortiment zavážíme všem přihlášeným žákům také přírodní sýry (typu žervé, apod.), neochucené jogurty v BIO kvalitě a jiné výrobky (například plátkový sýr, apod.).

Ochucené mléčné produkty jsou s doplatkem žáka a najdete je ve školním automatu za sníženou dotovanou cenu. Nárok je omezen na jeden ochucený produkt za den za dotovanou cenu. Další ochucený výrobek je prodáván za cenu plnou, tedy nedotovanou.

Mému dítěti nechce automat vydat mléčné výrobky, kde je problém?

Mohly nastat tyto situace:

 • Na předplacené kartě již není žádný kredit – dobijte kartu.
 • Nastavený denní limit je nižší, než cena mléčného výrobku – po přihlášení ke kartovému účtu opravte denní limit alespoň na cenu jednoho výrobku.
 • Byl zakázán výběr mléčných výrobků – po přihlášení do kartového účtu dbejte, ať je zaškrtávací políčko na řádku Mléko do škol vyplněno.
 • Čeká se na potvrzení transakcí automatem – automat je momentálně offline. Během krátké doby servisní technici obnoví připojení, při delší odmlce nám můžete problém oznámit na info@happysnack.cz.

Mohou si dotované mléčné výrobky vybírat i pracovníci školy?

Pracovníci školy si mohou zakoupit mléčné produkty za nedotovanou cenu. Informace o cenách najdete v sekci Nabídka v automatu.

Ovoce a zelenina do škol

Jsou ovocné produkty opravdu zadarmo?

Žáci, kteří jsou účastníky projektu Ovoce a zelenina do škol resp. jejich rodiče, neplatí cenu dodaných produktů. Tato cena je hrazena z dotace EU, státního rozpočtu ČR a soukromých zdrojů.

Jaký je nárok dítěte na dotované výrobky?

Nárok dítěte je určen výší limitu, který se stanovuje nový pro každý školní rok. V letošním školním roce počítáme minimálně se dvěma zavážkami měsíčně.

Mé dítě je v šestém ročníku a rádo by vybíralo ovocné produkty, je to možné?

Ano, je to možné. Od školního roku 2017/18 jsou produkty v projektu Ovoce a zelenina do škol určeny všem žákům základních škol (tedy 1.- 9. ročník) včetně přípravných tříd.

Je možné ovocné produkty po vyčerpání nároku i zakoupit?

Nikoli, momentálně nelze zakoupit výrobky z projektu Ovoce a zelenina do škol.
Výjimkou je pouze 100% ovocná šťáva Fresh party, která je v běžném prodeji. Šťáva v projektu Ovoce a zelenina do škol má speciální označení – červený pruh s nápisem Školní projekt na horní straně kelímku. Volně prodejná šťáva toto označení nemá, je tedy placená.

Ostatní výrobky zdravé výživy

Je omezen výběr výrobků zdravé výživy z automatu?

Nikoli, výběr výrobků zdravé výživy není z naší strany nikterak omezen. Je třeba však brát ohled na to, že se jedná o dopolední svačinu a rodiče by měli svým dětem předat vhodné informace o výběrech na základě nutričních doporučení. Rodiče mohou také provádět různá nastavení (volba výrobků, denní limit) po přihlášení ke svému kartovému účtu.

Kde najdu složení a alergeny jednotlivých výrobků?

Vše potřebné o výrobcích najdete v sekci Nabídka v automatu. U každého výrobku je k dispozici Produktová karta výrobku, kde si dané informace můžete přečíst.

Jsou v nabídce Happysnack i výrobky bez lepku?

Pokud ano, je tato informace je vždy sdělena u přehledu výrobků v sekci Nabídka v automatu.

Aktualizace k 12.6.2019